Jak vidím rok 2017

Čeká nás požehnaný rok, kdy bude vše jinak. Astrologickým vládcem je slunce. V minulém roce jsme si mohli sáhnout na dno, mohli jsme se postavit svým stínum, strachum, bolestem i peklu. V tomto roce se otevře nebeská brána pro zázraky a milosti. Záleží na Vaší úrovni, jak budete schopni tuto vibraci využít? Tento roku bude pod vlivem čísla deset, kdy se bude otvírat prostor pro nový počátek. Budeme zkoušeni ve víře a v lásce, jakou máme úctu sami k sobě a k ostatním. Jak jsme schopni dávat prostor sami sobě i druhým. Budeme vedeni k tomu, abychom spatřili svůj skutečný obraz a dokázali ho příjmout a milovat.


Zázraky. V tomto roce se můžeme těšit na to, co jsme nikdy nezažili. Budeme vedeni světlem a symboly. Budeme nuceni příjmout božské i lidské v nás a sjednotit to. To, co žijeme na duchovní úrovni budeme muset prožit v hmotě a přijetí v srdci a naopak. Světské prožitky se propojí s nebeským přijetím a tím se oba póly propojí v lidech. Do 9. 11. 2017 Téma černé luny ve střelci. v srpnu a v záři budeme z těchto lekcí prozkoušeni.
Budeme taky postaveni před řadu pokušení. Budeme vedeni reagovat bez strachu a rozhodovat se v lásce.Pozor na otázky ega - CHCEŠ TO?

Změny udělejte pokud možno do srpna 2017. Budeme podporováni k uvědomění si a ke změnám. Říjen a listopad bude náročný, budeme zase vystavování strachům. Přechod do roku 2017 nebude jednoduchý. Záleží na tom, jak prožijete období do srpna 2017, podle toho se bude vyvíjet konec roku a rok 2018.

Od 13. 2. bude velké téma rovnováhy. Souvislost s 3. čakrou oceňování. Téma ponižování a povyšování. Pokud nemám něco v rovnováze, něco povyšuji nebo naopak ponižuji, pak zákonitě musím zažít opak, abych tomu dala hodnotu. Černá luna je ve střelci a to nám dává návod, na co je kladen důraz a čeho se zkoušky a náš růst bude týkat. Máme předpoklad žít Boží vědomí tady na zemi v těle. Světské požitky budou tlačeny k osvícení a naopak duchovní jedinci budou vedeni k prožívání v těle. Propojení má být v srdci. Tím se vytvoří jednota.Tento rok se ukáže, jak to každý vlastně máme?:-) Pokud žijeme jeden nebo druhý extrém, může nás naplnit pocit marnosti, zbytečnosti a nebudeme vidět smysl v tom, co děláme a prožíváme. TO vše do 9. 11. 2017 Obecně můžeme říct, že vodnáři, lvi, střelci a váhy jsou podporováni ve svém vývoji a naplnění.

Rok 2016 byl náročný, rok pod energií čísla 9, počali jsme poslední devítiletý cyklus Neptuna, který trvá 164 let. 31. 3. 2025 začíá nový cyklu. Nastane nové kolektivní vědomí. Proto jsme tak tlačeni k výkonnosti a pochopení. Od září 2016 máme potenciál zhmotnit energie, které zatím nebylo možno vidět. Z vyšší vůle je otevřena brána. Máme se učit opravdové lásce. Máme se učit dávat s otevřeným srdcem a nic si nevzít. To přesně je láska, miluji, dávám lásku a nic nečekám zpět. Služba je v těchcto letech zásadí pojem, má nám pomoci naučit se lásce :-)Rok 2017 bude pod vlivem čísla 10. Symbolika kola štěstí :-). Číslo 1 je počátek a číslo 0 zesiluje vždy vliv čísla vedle kterého stojí. Číslo jedna je jednota, máme se postavit do své síly a zářit takoví jací v přijetí a lásce. Číslo 20 je růst a symbolizuje také harmonii s ostatními, 17 je symbol záře hvězdy.

Rok 2017 bude pod vlivem čísla 10. Symbolika kola štěstí :-). Číslo 1 je počátek a číslo 0 zesiluje vždy vliv čísla vedle kterého stojí. Číslo jedna je jednota, máme se postavit do své síly a zářit takoví jací v přijetí a lásce. Číslo 20 je růst a symbolizuje také harmonii s ostatními, 17 je symbol záře hvězdy.

Téma lásky. V letošním roce jsou důležitá poselství ve formách a podobách, na kteréjsme nebyli zvyklí. Budeme učeni k sebeúctě sami k sobě. Každý podle svých možností a stupně uvědomění či prozření bude obohacen v pochopení a porozumění symbolům. Budeme vedeni k hledání svého centra, srdce, můžeme si představit, že hledáme bod uprostřed kříže. Tam sídlí naše jednota, odtud můžeme využít svůj potenciál, energii a zářit. Co máme ve svém srdci, to se realizuje. Pozor na strach, vztek, atd. Pokud to máme v srdci, budeme to žít.

Fashion

ad banner